home

> V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Welkom bij V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een actieve beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met meer dan 1700 leden.

Zij is in 2006 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (NVSPV) met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De oorsprong van de V&VN-SPV gaat ruim 29 jaar terug ...

De V&VN SPV geeft het vakblad Sociale Psychiatrie uit en organiseert halfjaarlijks een studiemiddag voor haar leden en andere geïnteresseerden.

Vernieuwde website

Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, wetgeving en de toenemende mondigheid van cliënten dwingen een anticiperende en innovatieve houding van de beroepsgroep af.

Door de vereniging wordt de onderlinge communicatie tussen SPV-en gestimuleerd. We verwachten dat de website hier een belangrijke bijdrage aan zal leveren.

Op de website vindt u alle ins en outs over de vereniging. Daarbij is de website een groot naslagwerk van publicaties en artikelen, links en scholingsmogelijkheden op het gebied van sociale psychiatrie.

De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden door de webmasters in nauwe samenwerking met actieve leden van de V&VN-SPV. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. de website of de vereniging? Neem contact op.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Forum
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16