home

> Standpunten bestuur

Op deze pagina zullen standpunten van het bestuur worden gepubliceerd met betrekking tot onderwerpen die de actualiteit overstijgen.

Brief aan VWS inzake hoofdbehandelaarschap van de SPV, 6 februari 2014

Brief met het standpunt van de vereniging ten aanzien van het besluit van minister Schippers om de SPV niet als hoofdbehandelaar aan te merken.

Download hier de brief aan de minister: brief VWS hoofdbehandelaarschap SPV


Strategisch beleidsplan V&VN-SPV 2011 - 2014
' Toekomstbestendige SPV '

In mei 2011 is door de leden ingestemd met een door het bestuur voorgesteld strategisch beleidsplan wat koersgevend is voor de afdeling Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV) van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland V&VN).
Het is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van belangenorganisaties, opleidingen, adviesbureaus, werkgevers, V&VN en Spv'en. Aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen zijn de ontwikkelingen op het gebied van de zorg, de GGZ, de beroepsvereniging en de afdeling omschreven. Uit al deze ontwikkelingen is een koers gedestilleerd. De koers is in drie onderwerpen uitgewerkt te weten:
   I Organisatie
 II Inhoud, kwaliteit en opleiding
III Werkveld SPV

Vanzelfsprekend is het uitgangspunt daarbij de zorgvraag van de cliënt en zijn omgeving.

De SPV benadert de cliënt altijd in relatie tot diens omgeving. De zorg is gericht op het
herstellen van het evenwicht of het vinden van een nieuw evenwicht. De SPV biedt
behandeling, zorgverlening en zorgcoördinatie. Daarbij is niet de ziekte het uitgangspunt maar het ondersteunen van de cliënt bij het omgaan met zijn problemen, van welke aard dan ook.


Download het document: Strategisch beleidsplan SPV 2011-2014 (pdf 230Kb)

top

Rol en Positie SPV in relatie tot DBC (November 2006)

De aanleiding tot deze discussie was de circulaire van ZN over het hoofdbehandelaarschap van mei dit jaar. Hierin werd gesteld dat enkel de Psychiater, de Klinisch Psycholoog en de Psychotherapeut ( BIG art 14) als hoofdbehandelaar in de GGZ konden optreden.

1. Mag een SPV een DSM IV diagnose stellen?
2. Is een SPV bekwaam om dit te doen?
3. Kan een SPV behandelaar zijn?
Deze drie vragen komen aan bod in het standpunt van de V&VN-SPV.

Het standpunt bestuur VenVN-SPV hoofdbehandelaarsschap (pdf 25Kb)
De brief &VN (pdf 160Kb) aan Zorgverzekeraars Nederland
Juridische aspecten 2002 (pdf 485Kb) van de taakherbeschikking, Zoetermeer
Spelregels DBC-registratie 2009, dbc en hoofdbehandelaar (pdf 585Kb)

Alles in één overzicht mét bladwijzers hoofdbehandelaarschap (pdf 1.5Mb)

top


Rol en Positie SPV in relatie tot DBC (November 2006)

Bij de implementatie van de DBC’s ontstaan een drietal vragen, die in de discussie
voortdurend door elkaar lopen en tot verwarring over de rol van de SPV leiden:
1. Wie mag een DBC openen en sluiten?
2. Wie mag een DSM IV classificatie vaststellen?
3. Wie kan hoofdbehandelaar zijn?
Deze drie thema’s vormen de leidraad voor het standpunt van de V&VN-SPV.
Het standpunt kunt u hier downloaden (pdf 25Kb)

 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16