home

Netwerk

Samenwerking met afdelingen GGZ Verpleegkundigen

Deze vakcommissie heeft een eigen website pagina,
zie: vakcommissie denktank GGZ

De collega afdelingen in deze vakcommissie zijn:


top

 

top

GGZ Nederland

De vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland) is de brancheorganisatie van instellingen in de GGZ. Vrijwel alle instellingen voor GGZ zijn lid. Als brancheorganisatie behartigt de vereniging de belangen van haar leden en van de GGZ in het algemeen. Actuele beleidsthema´s zijn: overlast en onveiligheid, interculturalisatie, klanttevredenheid, arbeidsmarkt en certificering.
Ieder half jaar vindt informatie-uitwisseling plaats met de afdeling 'Kennis en Opleidingen' van GGZ Nederland.
Contact van de afdeling SPV met GGZ Nederland verloopt via de V&VN.

Website: ggznederland.nl

top

Trimbos Instituut

Het Trimbos-instituut is het toonaangevende, onafhankelijke kennisinstituut op het terrein van de GGZ en verslavingszorg van Nederland. De werkzaamheden van het Trimbos-instituut hebben een wetenschappelijke fundering, met een duidelijke oriëntatie op de praktijk. Diverse commissies van de afdeling SPV hebben in de uitoefening van hun taak contact met dit onafhankelijke kennisinstituut voor psychiatrie en verslavingszorg. Bijvoorbeeld de commissie 'SPV in de eerste lijn'. Daarbij heeft het Trimbos-instituut een kennisinhoudelijke, ondersteunende rol. Het Trimbos-instituut begeleidt ook pilots en informatie bijeenkomsten in het veld.

Website: trimbos.nl

top

IGZ - Inspectie voor de Gezondheidszorg

Regelmatig wordt overlegd met de IGZ, naar aanleiding van hun rapportages, zoals bijvoorbeeld het 'Inspectierapport somatische zorg in het APZ' en de jaarrapportages. De IGZ is een dienst van het Ministerie van VWS.
Contact van de afdeling SPV met het IGZ verloopt via de V&VN.

Website: igz.nl

top

Ministerie van VWS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Contact van afdeling SPV met VWS verloopt via de V&VN.

Website: minvws.nl

 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16