home

Doelstelling

De afdeling SPV van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland is de beroepsvereniging van SPV-en, of je nou in loondienst werkt of als zelfstandige. In de zorg en in de GGz in het bijzonder verandert veel en dat heeft invloed op de organisaties en jou als SPV. De veranderingen zijn nog gaande en daar heb je zeker in de praktijk mee te maken. Het bestuur van de afdeling SPV ziet in de veranderingen zowel kansen als bedreigingen. Om hierin onze koers te bepalen hebben we de afgelopen tijd discussies gevoerd hoe we de kansen kunnen pakken en de bedreigingen het hoofd bieden. Daar hebben we de medewerking van jou als SPV, leden en niet-leden bij nodig. Het bestuur hoopt dat onze speerpunten ook jou inspireren om mee te werken, in je eigen werk, in je regio of in landelijke commissies. Daarnaast is het belangrijk dat we andere verpleegkundigen in de GGz motiveren om ˇˇk voor het vak SPV te kiezen, want door de vergrijzing is komende jaren een flinke instroom nodig.

Missie en visie
De afdeling behartigt de belangen van SPV-en behartigt. Wij richten ons op een sterk profiel van de beroepsgroep en goede kwaliteit van opleiding en beroepsuitoefening. Ook dragen we het sociaal-psychiatrisch gedachtengoed uit binnen de zorg en in de lokale samenleving.

De ledenvergadering heeft in samenspaak met het bestuur op 19 mei 2016 het strategisch beleidsplan van de afdeling vastgesteld voor de jaren 2016-2018.

Strategisch beleidsplan V&VN-SPV 2016-2018

Achtereenvolgens komen aan bod:
• missie van de SPV-afdeling en visie op de toekomst
• wat de afdeling SPV daarvoor inzet
• externe analyse
• kansen en bedreigingen
• interne analyse
• sterke en zwakke punten van de SPV-afdeling
• strategie en speerpunten

Download het document: Strategisch beleidsplan SPV 2016-2018 (pdf 1.8Mb)
of
Een korte versie: Samenvatting strategisch beleidsplan 2016-2018 (pdf 131Kb)

De statuten

De afdeling SPV is onderdeel van de V&VN.
De statuten van de V&VN (PDF 61Kb) beschrijven zo nauwkeurig mogelijk hoe alles reilt en zeilt binnen de vereniging V&VN. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe zijn de bevoegdheden verdeeld? Langs welke weg vindt de besluitvorming plaats? En hoe kun je als lid meepraten over het beleid?

Huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk Reglement (PDF 40Kb) is de verzamelnaam voor alle reglementen die het functioneren van de vereniging als geheel beschrijven.
In dit document kunt u de bevoegdheden en reglementen van de afdelingen nalezen. Deze reglementen vormen de operationele invulling van de statuten. Het Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd door de Ledenraad van 21 september 2006.

 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16