home

> Commissies, werkgroepen en projecten

Lange tijd stonden hier diverse commissies en projecten die op dit moment slapend zijn
of onvoldoende bezet. Bestuur en PR commissie zouden graag snel deze informatie willen bijwerken, de tijd ontbreekt op dit moment.
In 2015 willen we stap voor stap de inhoud bijstellen.

Voorheen stonden hier: Werkgroep Acute psychiatrie; Werkgroep CliŽntenparticipatie; Werkgroep SPV in de eerste lijn; Strategiegroep; Project Beroepsdeelprofiel; Werkgroep SPV en zelfstandige praktijk en Project Website.

Commissie Public Relations

De commissie Public Relations bestaat uit bestuursleden en gewone leden van de vereniging. Tevens kunnen niet-leden deel uit maken van de commissie. De commissie draagt zorg voor goede communicatie tussen bestuur en actieve leden en het promoten van het beroep SPV en van het sociaal psychiatrisch verpleegkundig gedachtegoed. Zij doet dit onder meer door:

- Verzorgen van informatiemateriaal ten behoeve van de algemene ledenvergadering,
- Organiseren van studiemiddagen en de publiciteit hieromtrent,
- Bewaken van de ruimte voor publicaties vanuit de vereniging in het vakblad SP,
- Initiëren van wervingsacties voor nieuwe leden, waaronder voorlichting
  op hogescholen.
- Zorgdragen voor een informatiepakket voor nieuwe leden en belangstellenden.
- Verzorgen van publiciteit in de vorm van persberichten over activiteiten en actualiteiten.

De commissie heeft op dit moment (2015) de volgende leden:
Henk-Willem Klaassen (voorzitter), Natascha Roza, Frans van Vugt, Ivonne van der Padt, Ad Minheere, Marcel Kik en Hans Landman.

top


Commissie Onderwijs

Deze commissie houdt zich bezig met het onderwijsbeleid binnen de vereniging.

Contactpersoon: Leonoor Hermanides (zie contact ).

Zie ook onder Scholing

top


Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Aandachtsfunctionaris bestuur is: Ilse van Eck.
top


Commissie studiemiddagen

Leden: Maaike Dijkstra en Marcel Kik
Aandachtsfunctionaris bestuur is: Ad Minheere.
top


 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16