home

> Commissies, werkgroepen en projecten

Lange tijd stonden hier diverse commissies en projecten die op dit moment slapend zijn
of onvoldoende bezet. Bestuur en PR commissie zouden graag snel deze informatie willen bijwerken, de tijd ontbreekt op dit moment.
In 2015 willen we stap voor stap de inhoud bijstellen.

Voorheen stonden hier: Werkgroep Acute psychiatrie; Werkgroep CliŽntenparticipatie; Werkgroep SPV in de eerste lijn; Strategiegroep; Project Beroepsdeelprofiel; Werkgroep SPV en zelfstandige praktijk en Project Website.

Commissie Communicatie

De commissie communicatie (voorheen: Public Relations) bestaat normaliter uit bestuursleden en gewone leden van de vereniging. Tevens kunnen niet-leden deel uit maken van de commissie. De commissie draagt zorg voor goede communicatie tussen bestuur en actieve leden en het promoten van het beroep SPV en van het sociaal psychiatrisch verpleegkundig gedachtegoed. Zij doet dit onder meer door:

- Verzorgen van informatiemateriaal ten behoeve van de algemene ledenvergadering,
- Meedenken in organisatie van studiemiddagen en de publiciteit hieromtrent,
- Bewaken van de ruimte voor publicaties vanuit de vereniging in het vakblad SP,
- Initiëren van wervingsacties voor nieuwe leden, waaronder voorlichting
  op hogescholen.
- Zorgdragen voor een informatiepakket voor nieuwe leden en belangstellenden.
- Verzorgen van de nieuwsbrief van de afdeling

De commissie heeft op dit moment (2018) de volgende leden:
Frans van Vugt
top


Commissie Onderwijs

Deze commissie houdt zich bezig met het onderwijsbeleid binnen de vereniging.

Contactpersoon: Bestuur (zie contact ).

Zie ook onder Scholing

top


Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Aandachtsfunctionaris bestuur is: Nandl Lokhorst.
top


Commissie studiemiddagen

Leden: Maaike Dijkstra en Marcel Kik
Logistieke ondersteuning: Frans van Vugt.
top


 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Forum
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16