home

Bestuur afdeling SPV

 


De afdeling SPV wordt geleid door een bestuur bestaande uit drie of meer leden die gekozen worden uit de algemene afdelingsvergadering. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de vice-voorzitter.
Het algemene bestuur kent een portefeuilleverdeling. Dit betreffen relevante aandachtsgebieden zoals deze in een beleidplan worden uitgewerkt.
Zie daarvoorr de betreffende pagina onder menu-keuze Afdeling SPV -> Doelstelling.

De bestuursleden zijn daadkrachtig en hebben een pro-actieve houding. Geïnteresseerden kunnen gedurende 6 maanden participeren als aspirant bestuurslid. De voordracht tot aanstelling vindt plaats naar wederzijdse goedkeuring en uiteraard met de instemming van de ledenvergadering van de afdeling SPV.
De tijdsinvestering voor bestuursleden en actieve leden kan worden gefaciliteerd werkgevers die vallen onder de CAO-ziekenhuiswezen, die ruimte geeft een deel van de activiteiten in werktijd te realiseren.
Er is een onkostenvergoeding vab toepassing en een bescheiden vacatie regeling.

Het bestuur wordt ondersteund door de secretariaat medewerk(st)er en backoffice.

Voor de samenstelling van het bestuur zie: contact

 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16