home

> Bestuur afdeling SPV

 
De afdeling SPV wordt geleid door een bestuur bestaande uit tenminste vijf leden die gekozen worden uit de algemene afdelingsvergadering. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het algemene bestuur kent een portefeuilleverdeling. Dit betreffen relevante aandachtsgebieden zoals bijvoorbeeld opleidingszaken, public relations en het aansturen van een commissie. Op deze wijze is er een profiel beschikbaar van een gewenst bestuurslid.

De bestuursleden zijn daadkrachtig en hebben een pro-actieve houding. Geïnteresseerden kunnen gedurende 6 maanden participeren als aspirant bestuurslid. De voordracht tot aanstelling vindt plaats naar wederzijdse goedkeuring en uiteraard met de instemming van de algemene afdelingsvergadering. De tijdsinvestering voor bestuursleden en actieve leden wordt gefaciliteerd door de CAO-ziekenhuiswezen, die ruimte geeft een deel van de activiteiten in werktijd te realiseren.
Het bestuur wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker.

Samenstelling bestuur november 2016
mevrouw N. Lokhorst Voorzitter
de heer R. Touw Vice-voorzitter
mevrouw P. van Damme Bestuurslid

Voor telefoonnummers en email zie contact

 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16