home

Komende ledenvergadering(en)

Concept Agenda ledenvergadering donderdag 16 mei 2019
10:00 - 12:15 uur

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering worden twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV aangevraagd.

De vergaderstukken compleet

Concept Agenda
1. Opening door de voorzitter mevrouw Nandl Lokhorst
    De agenda

2. Mededelingen

3. Verslag algemene ledenvergadering 15 november 2018
   Bijlage I: Verslag ALV 15 november 2018

4. Stand van zaken speerpunten nov 2018 - mei 2019 
    4.1 Organisatie 
    4.2 Inhoud, kwaliteit en opleiding
    4.3 Werkveld SPV
    Bijlage II: Activiteiten afdeling SPV nov18-mei19

5. Resultatenrekening V&VN-SPV 2018 
    Bijlage III: Resultatenrekening 2018

6. Strategisch beleid voor de komende jaren
    Bijlage IV: Sheet met strategisch beleidsplan 2019-2022
                    Aanvullingen formulier voor leden m.b.t. het beleidsplan

7. SPV en landelijke politiek
    Met medewerking van deskundigen van de V&VN

8. Bestuur samenstelling, rooster van aftreden

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering.

Je kan je zo wel voor de ledenvergadering als studiemiddag aanmelden.
Inschrijven klik hier!
 


De vergaderdata en ook weer studiemiddag in 2019 zijn:

Donderdag 16 mei 2019
Donderdag 21 november 2019

De vergaderdata en ook weer studiemiddag in 2020 zijn:

Donderdag 14 mei 2020
Donderdag 19 november 2020

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16