home

> Komende ledenvergadering(en)

Deze keer is de vergadering niet in combinatie met de studiemiddag en zal in de vorm van een avond bijeenkomst georganiseerd worden.
Op 16 november is er een studiedag zie daarvoor: studiedag

Plaats: V&VN Churchillaan 11, etage 11, 3527 GV Utrecht
Er is een parkeerruimte maar ook zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De sneltram vanuit het centraal station stopt voor de deur: Winkelcentrum 5 mei plein.
Voor een lunch wordt gezorgd!

Agenda ledenvergadering woensdagavond 1 november 2017
18:00 - 20:30 uur

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering zijn twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV aangevraagd.

 1. Opening door de voorzitter. mevrouw Nandl Lokhorst
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 18 mei 2017
 4. Stand van zaken speerpunten november 2017 
     4.1 Organisatie 
     4.2 Inhoud, kwaliteit en opleiding
     4.3 Werkveld SPV
5. Begroting V&VN-SPV 2018 (Geen contributie verhoging) 
6. Aandacht voor actuele zaken waar onder de wachtlijsten in de GGZ
7. Bestuur samenstelling
    7.1. Benoeming van nieuwe bestuursleden.
    7.2. Vacatures kandidaat-lid bestuur.
8. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 

Vergaderstukken downloaden

Inschrijven (ook ivm bestelling lunches)De vergaderdata en ook weer studiemiddag in 2018 en 2019 zijn:

Donderdag 17 mei 2018
Donderdag 15 november 2018

Donderdag 16 mei 2019
Donderdag 21 november 2019

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16