home

> Komende ledenvergadering(en)

Concept Agenda ledenvergadering donderdag 17 mei 2018
10:00 - 12:15 uur

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering zijn twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV aangevraagd.

 1. Opening door de voorzitter. mevrouw Nandl Lokhorst
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 1 november 2017
 4. Stand van zaken speerpunten mei 2018 
     4.1 Organisatie 
     4.2 Inhoud, kwaliteit en opleiding
     4.3 Werkveld SPV
5. Resultaten rekening V&VN-SPV 2017 
6. Aandacht voor actuele zaken waaronder toenemend aantal spv-en in opleiding
7. Bestuur samenstelling
    7.1. Benoeming van nieuwe bestuursleden.
    7.2. Vacatures kandidaat-lid bestuur.
8. Rondvraag en sluiting van de vergadering.
 


De vergaderdata en ook weer studiemiddag in 2018 en 2019 zijn:

Donderdag 17 mei 2018
Donderdag 15 november 2018

Donderdag 16 mei 2019
Donderdag 21 november 2019

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16