home

Komende ledenvergadering(en)

Concept Agenda ledenvergadering donderdag 16 mei 2019
10:00 - 12:15 uur

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering worden twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV aangevraagd.

Concept Agenda
 1. Opening door de voorzitter. mevrouw Nandl Lokhorst
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 15 november 2018
 4. Stand van zaken speerpunten nov 2018 - mei 2019 
     4.1 Organisatie 
     4.2 Inhoud, kwaliteit en opleiding
     4.3 Werkveld SPV
5. Resultatenrekening V&VN-SPV 2018 
6. Actueel / inhoudelijk onderwerp
7. Bestuur samenstelling, rooster van aftreden
8. Rondvraag en sluiting van de vergadering.
 


De vergaderdata en ook weer studiemiddag in 2019 zijn:

Donderdag 21 november 2019

De vergaderdata en ook weer studiemiddag in 2020 zijn:

Donderdag 14 mei 2020
Donderdag 19 ovember 2020

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16