home

> Komende ledenvergadering(en)

Concept agenda ledenvergadering donderdag 18 mei 2017
10:00 - 12:15 uur

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering zijn twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV aangevraagd.

U krijgt de agenda nog per post toegestuurd.
De vergaderstukken zijn hier te downloaden: Vergaderstukken ALV 18 mei 2017

 1. Opening door de voorzitter. mevrouw Nandl Lokhorst
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 16 november 2016
 4. Stand van zaken speerpunten nov 2016 -mei 2017 
     4.1 Organisatie 
     4.2 Inhoud, kwaliteit en opleiding
     4.3 Werkveld SPV
5. Resultatenrekening V&VN-SPV 2016 
6. Voortgang activiteitenplan 2017-2018 V&VN-SPV
    Introductie opzet expertise database
7. Bestuur samenstelling
    7.1. Aftreden volgens rooster Leonoor Hermanides-Willenborg en Ilse van Eck,
    geen van beide zijn herkiesbaar.
    7.2. Er is sprake van diverse vacatures kandidaat-lid bestuur.
8. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 


In schrijven voor de ledenvergadering kan via het aanmeldingsformulier
voor de studiemiddag.


De vergaderdatum en studiemiddag 2017 zijn op:

Donderdag 18 mei 2017
Donderdag 16 november 2017

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16