home

Archief ledenvergaderingen SPV

Hieronder treft u de jaargangen aan van de Algemene Ledenvergaderingen SPV (voorheen NVSPV).

We hanteren een standaard agenda met wisselende inhoudelijke agendapunten. De opbouw is als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Verslag algemene ledenvergadering vorige keer
4. Activiteiten van de afdeling SPV waarbij alle commissies en werkgroepen
5. Resultatenrekening afgelopen jaar of begroting volgend jaar
6. Bestuursverkiezingen en rooster van aftreden
7. Actuele onderwerpen als variabel agendapunt
8. ..... Actuele onderwerpen
9. Rondvraag en sluiting van de vergadering

Deze agenda's en bijbehorende vergaderstukken kunt u hieronder raadplegen.


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16