home

Ledenvergadering

Agenda ledenvergadering donderdag 17 mei 2018
10:00 - 12:15 uur

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering zijn twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV aangevraagd.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden
Je kunt ook de documenten per agendapunt downloaden.

Extra presentaties op deze vergadering:
Overzicht status speerpunten t.o.v. Strategisch beleidsplan 2016-2018
en
Informatie NLQF en Regieverpleegkundige

Agenda
 1. Opening door de voorzitter. mevrouw Nandl Lokhorst
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 1 november 2017
 4. Stand van zaken speerpunten nov 2017 - mei 2018 
     4.1 Organisatie 
     4.2 Inhoud, kwaliteit en opleiding
     4.3 Werkveld SPV
5. Resultaten rekening V&VN-SPV 2017 
6. Commissie kwaliteitsregister (zie ook nieuwsbrief april)
7. Ontwikkelingen regio’s met betrekking tot SPV inzet en opleiding
8. Bestuur samenstelling
9. Rondvraag en sluiting van de vergadering.
 


De vergaderdata en ook weer studiemiddag in 2018 en 2019 zijn:

Donderdag 15 november 2018

Donderdag 16 mei 2019
Donderdag 21 november 2019

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16