home

Startdocument

Door middel van dit schrijven wordt u op de hoogte gebracht van een nieuwe ontwikkeling, een nieuwe portefeuille binnen de beroepsvereniging de NVSPV.
Vanaf okt 2001 bestaat er binnen de NVSPV een werkgroep Acute Psychiatrie. Een werkgroep bestaande uit vijf SPV-en die allemaal actief werkzaam zijn als voorwacht en crisisinterventor in één van de crisisdiensten van Nederland.

Ontstaan van de werkgroep

Vanaf dat de crisisdiensten bestaan in Nederland, begin jaren tachtig, bleken SPV-en een discipline te zijn die goed functioneerde en geschikt waren voor het doen van crisisinterventies.SPV-en zijn mensen met ervaring in de klinische psychiatrische hulpverlening en sociale psychiatrie. Ze zijn in staat snel contact te maken met mensen die in de crisisdienst gezien worden en zich een beeld te vormen van de individuele psychologische en psychiatrische aspecten en zelfs in enige mate de medisch biologische invloeden daarop. Dit alles binnen het krachtenspel van het sociale systeem en de sociaal maatschappelijke situatie van de desbetreffende persoon.Zo ontstonden er in de ongeveer zestig crisisdiensten die Nederland rijk was, crisisdiensten waar SPV-en als voorwacht werkzaam waren en artsen/psychiaters als achterwacht. Dit geldt voor de meeste crisisdiensten, een paar uitzonderingen daargelaten.

In 1998 werd er een CAO wijziging ingevoerd die de compensatie regeling voor het werken in de crisisdienst buiten kantooruren zodanig verslechterde dat daar een landelijk protest tegen gekomen is. Een actiecomité van acht SPV-en heeft twee jaar lang onderhandeld met de verschillende partijen en heeft deze vergissing in de CAO terug weten te draaien.

Vanuit deze ervaring ontstond er vanuit de beroepsgroep de behoefte om een werkgroep voor spoedeisende hulp in de GGZ in het leven te roepen die zich bezig houdt met het verder professionaliseren en verbeteren van het SPV werk in de acute psychiatrie. Mensen uit het actiecomité en het bestuur van de NVSPV zijn rond de tafel gaan zitten om de ideeën die er lagen te bespreken en te bekijken welke organisatievorm daar verder uitvoering aan kan geven. Het bestuur van de NVSPV staat positief tegenover deze ontwikkeling en ontwikkelde het volgende plan.

Werkplan

In 2001 is er een werkgroep geformeerd bestaande uit vier SPV-en die werkzaam zijn in één van de acute diensten aangevuld met een vast bestuurslid van de NVSPV.
De werkgroep bestaat uit de volgende collega's:
Jose Sets (crisisdienst GGZ de Gelderse Roos), Ron Koudhoofd (crisisdienst Rijmond Noordwest Vlaardingen), Grace Herrmann (crisisdienst s't Hogenbosch),
Pierre Hoeks (crisisdienst OSS) en Téo Visser (crisisdienst GGZ Meerkanten te Ermelo en tevens bestuurslid van de NVSPV).

De werkgroep heeft als eerste de werkopdracht om een veldonderzoek te gaan doen naar de wensen en knelpunten die er zijn voor de SPV-en in de acute diensten. Het gaat om de inhoud van het werk, de organisatie en de arbeidsvoorwaarden. Uit dit onderzoek zullen adviezen en nieuwe werkopdrachten geformuleerd worden die tot doel hebben het verbeteren en verder professionaliseren van de sociaal psychiatrische verpleegkunde in de ambulante acute psychiatrie.

De werkgroep zal een onderzoeksmiddel ontwikkelen en deze toepassen in de crisisdiensten van Nederland. In 2002 zal de werkgroep met concrete werkpunten en adviezen komen waar verder mee gewerkt kan gaan worden.

Toekomstverwachtingen

Het is een wens om de jarenlange kennis en ervaring die er is t.a.v. de sociaal psychiatrische verpleegkunde en acute ambulante psychiatrie goed neer te zetten in de GGZ. Daarnaast zal er onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar sociaal psychiatrische verpleegkunde en acute psychiatrie. Echter, hiervoor zullen nog veel extra geld, tijd en middelen aangeboord moeten worden.

Zoals u ziet ligt er een aardig plan op tafel. De werkgroepleden zijn enthousiast en hebben er zin in een schakeltje te zijn in het verder ontwikkelen van het SPV vak. Mocht u ideeën hebben of op ontwikkelingen willen wijzen of andere vragen of informatie willen voorleggen aan de werkgroep stuurt u dat dan naar ondergetekende.

Met collegiale groet,
Téo Visser
Voorzitter Werkgroep Acute Psychiatrie
november 2001

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16