home

Resultatenverslag 2004

De werkgroep acute psychiatrie van de NVSPV heeft zijn eerste termijn van twee jaar er opzitten. In dit verslag staat een weergave van de activiteiten en de resultaten die de werkgroep uitgewerkt heeft.De werkgroep bestaat uit 5 SPV-en (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen) die allemaal werkzaam zijn in één van de crisisdiensten van Nederland. De werkgroep bestaat uit de volgende mensen:

T.Visser, crisisdienst GGZ Meerkanten, Lelystad
Grace Hermann, crisisdienst GGZ, Den Bosch
Pierre Hoeks, crisisdienst GGZ, Oss
Ron Koudhoofd, crisisdienst GGZ, Vlaardingen
Tom Siersma, crisisdienst GGZ, Dordrecht

De werkgroep komt zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Verdere correspondentie verloopt het meest via de e-mail of de telefoon. De werkgroep heeft de volgende resultaten bereikt:

 • De werkgroep heeft een schriftelijke enquête uit laten gaan naar alle ongeveer 50 crisisdiensten van Nederland met vragen die betrekking hebben op het werk in de crisisdiensten en wat de werkgroep daarin zou kunnen betekenen.
 • De werkgroep heeft de informatie uit de enquêtes geanalyseerd en heeft een vijftal werkopdrachten geformuleerd.

In overleg met het bestuur van de NVSPV zijn twee werkopdrachten gekozen om verder uitgewerkt te worden:

 1. Een plan uitwerken naar de mogelijkheid van wetenschappelijk onderzoek naar de het werk van SPV-en in de crisisdienst. Dit document zou als basisstuk kunnen fungeren.
 2. Het opzetten van een netwerk crisisdiensten.

Naar aanleiding van werkopdracht 1) - Wetenschappelijk onderzoek

Het bestuur van de NVSPV heeft, op verzoek van de werkgroep acute psychiatrie, Dr. H.H.G.M.Lendemeijer van het UMCU disciplinegroep Verpleegwetenschap toestemming gegeven een voorstel uit te werken voor verder wetenschappelijk onderzoek. Het betreft de volgende vier deelgebieden waarin SPV-en in de crisisdienst werkzaam zijn:

 • Beschrijving van de taak/functie invulling van de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in de voorwacht van de ambulante crisispsychiatrie. Beschrijving op basis van literatuur, semi-gestructureerde interviews en observatie. Deze beschrijving is alleen zinvol door dit te situeren in de multidisciplinaire context van het werk.
 • Ontwikkelen en beschrijven van een set van interventies en methodieken die karakteristiek zijn voor het werk van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de voorwacht van de ambulante crisisdienst.
  Ontwikkeling op basis van de resultaten van deelproject 1. Samenspraak met experts uit het veld is hiervoor noodzakelijk.
 • Implementatie en gebruik van de set van interventies en methodieken in een pilootproject binnen een organisatie voor ambulante crisispsychiatrie. Op basis van de resultaten en ervaringen bijstellen en verder ontwikkelen van de interventies en methodieken.
 • Brede verspreiding en (begeleide) implementatie van de in voorgaande projecten ontwikkelde interventies en methodieken in het veld.

Het voorstel is in december 2003 uitgewerkt.

Naar aanleiding van werkopdracht 2) - Netwerk van crisisdiensten

Het netwerk zal zich richten op twee niveau’s:
1) Intern, contactact met de crisisdiensten van Nederland.
2) Extern, met de partners in de zorg.

De doelstellingen die geformuleerd zijn:
1) Elkaar kennen, weten van elkaars bestaan en elkaar kunnen vinden.
2) Kennisoverdracht.
3) Goede samenwerking op alle niveaus’s
4) Positie versterking.

De activiteiten die tot nu toe ondernomen zijn:

 • Er is een lijst met contactpersonen opgezet zodat er in elke crisisdienst van Nederland één SPV direct aanspreekbaar is en waar tevens de correspondentie langs verloopt.
 • Er is een algemene informatielijst van alle crisisdiensten. Deze informatie wordt verwerkt, in de vorm van een sociale kaart, op de website van de NVSPV.
 • Alle diensten hebben regelmatig een nieuwsbrief gekregen van de werkgroep waarin ze op de hoogte werden gehouden van de werkzaamheden van de werkgroep en van ontwikkelingen in den lande.
 • De werkgroep heeft een 15 tal vragen rond de CAO voorgelegd aan de ABVAKABO en de schriftelijke beantwoording hiervan verzonden naar de verschillende crisisdiensten en gepubliceerd op de website van de NVSPV.
 • De werkgroep heeft een reactie geschreven op het convenant wat opgesteld is door GGz Nederland en de commissarissen van de Nederlands politie.
 • De werkgroep heeft een informatiebrief opgesteld voor de externe contacten waar het bestaan en het werk van de werkgroep in wordt weergegeven.
 • De werkgroep heeft een inhoudelijk programma samengesteld voor een drie-daags congres voor SPV-en in de crisisdienst op Terschelling. Het congres werd mede georganiseerd door de NVSPV en Eli Lilly Nederland.
 • Er is een samenwerking met de projectleider van de branchecommissie GGZ Nederland/vakbonden over onveiligheid in de crisisdiensten. De werkgroep participeert in het project door hun kennis en expertise beschikbaar te stellen en te participeren in een pilotstudie.


Dit document downloaden in pdf (16Kb)

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16