home

Inleiding vakdossier acute psychiatrie

Het dossier Acute Psychiatrie wordt verzorgd door de werkgroep Acute Psychiatrie. Contactpersoon is Teo Visser.


De werkgroep heeft als eerste werkopdracht veldonderzoek te gaan doen naar de wensen en knelpunten die er zijn voor de SPV-en in de acute diensten. Het gaat om de inhoud van het werk, de organisatie en de arbeidsvoorwaarden. Uit dit onderzoek zullen adviezen en nieuwe werkopdrachten geformuleerd worden die het verbeteren en verder professionaliseren van de sociaal psychiatrische verpleegkunde in de ambulante acute psychiatrie ten doel hebben.

De werkgroep zal een onderzoeksmiddel ontwikkelen en deze toepassen in de crisisdiensten van Nederland. In 2002 zal de werkgroep met concrete werkpunten en adviezen komen waar verder mee gewerkt kan gaan worden.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16