home

Inleiding vakdossier SPV in eerste lijn

In 2001 is een werkgroep geformeerd die zich buigt over de inzetbaarheid van de SPV in de 1e lijn. De werkgroep stelde zich ten doel de sociaal psychiatrische verpleegkunde in de 1e lijn te beschrijven en de taken en functie voor de SPV te beschrijven. Eind 2008 is de werkgroep opgehouden te bestaan. Een aantal initiatieven resulteerde in een apart project en een tijdelijke website voor POH-GGZ. Tevens heeft de afdeling meegewerkt aan de uitgave van Movisie'Transparant aanbod SPV in de eerste lijn'. Het eerste initiatief is door gebrek aan vrouw/mankracht opgehouden te bestaan.

De gerealiseerde uitgave van Movisie in samenwerking met onze afdeling SPV is in 2008 aan al onze leden beschikbaar gesteld.
Voor belangstellenden is publicatie waarin Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening beschreven staan nog te bestellen bij: Movisie.

Een initiatief in de praktijk van GGZ in en voor de 1e lijn kunt u onder andere zien bij de organisatie Indigo.

Voor belangstellenden in het proces van beschrijvingen kunt u op de
pagina Diverse artikelen documenten vinden die een weergave zijn van de toenmalig beschikbare bronnen.

 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16